Tuhannet kiitokset kaikille sponsoreille ja osallistujille! Teimme osallistujaennätyksen tänä vuonna 280:lla osallistujalla ja 110:llä veneellä!

Sinkku 1. sija: Bo Norrgård 17,866kg

Sinkku 2. sija: Tanel Kruusma 10,16kg

Sinkku 3. sija: Kjell Antus 8,506kg

Tupla 1. sija: Mattias Nilsson ja Janne Nilsson 16,206kg.

Tupla 2. sija: Alex Nylund ja Viktor Andersson 11,56kg.

Tupla 3. sija: Jorma Koivuniemi ja Kim Myllymäki 11,406kg.

Joukkue 1. Sija: Kim Granholm, Theo Granholm ja Maximilian Flink 16,036kg.

Joukkue 2. Sija: Juha Hassel, Mika Rautiainen ja Jukka Keskivinkka 13,606kg.

Joukkue 3. Sija: Peter Achrén, Christoffer Achrén ja Thomas Nylund 10,72kg.

C&R 1. Sija: MMMA kalastus; Matias Fant, Matias Kullbäck, Magnus Englund ja Andreas Norrgård 272cm.

C&R 2. Sija: Team Zero; Mathias Nybacka, Tommy Åkers ja Ulf Burman 254cm.

C&R 3. Sija: Mathias Nygård, Patric Hermans ja Felicia Rosenberg 254cm.

Pisin hauki: 111cm, Andreas Norrgård

Painavin hauki: 4,698kg, Henrik Stråka.

Lohen arvauskilpailun voittaja: Göran Westerlund

Max voitti lasten hauenheiton.

Nuorin osallistuja: Julius Rintamäki, 4 vuotta.

Arpajaisten pääpalkinnon voitti Fredrik Herten. Hän voitti keulasähkömoottoriin.

KILPAILUALUE

HAUEN-HEITON

KILPAILUALUE

Kilpailusäännöt

KILPAILUSÄÄNNÖT

§ 1. Kilpailun nimi:

HAUEN-HEITTO

§ 2. Kilpailun järjestäjä:

Oravaisten Kalastusseura

§ 3. Oikeus osallistua:

Kilpailu on avoin kaikille kiinnostuneille.

§ 4. Kilpailu:

Luokat: Sinkku, Tupla,Joukkue (Joukkueen on koostuttava vähintään 3:sta ja enintään 4:stä osallistujasta) Sekä Catch & Release. Kilpailun voittaa joka luokassa suurimman yhteenlasketun painon haukea ja ahventa saaneet.

Jos useammalla on sama määrä, voittaa hän tai se joukkue, jolla on painoltaan suurin kala. Jos vielä tämäkin on sama, voittaa hän tai se joukkue jonka osallistuja on nuorin. Catch&Release luokka on venejoukkue joka koostuu 1-4 osallistujasta. Kilpailun voittaa ne joiden 3 pisimmän hyväksytyn haukien yhteenlaskettu pituus on.

Yksittäinen kilpailu:  

Ainoastaan painoltaan suurin hauki jokaiselta osallistujalta osallistuu yksittäiseen kilpailuun.

§ 5. Osallistumismaksu:

Osallistumismaksu on 20 € / osallistuja. Valtion kalastuskortti on pakollinen.

§ 6. Kilpailuaika:

Kilpailuaika on klo 11.00 – 16.00. Osallistujat eivät saa jättää lähtöpaikkaa ennen lähtölaukausta. Maaliin tultaessa klo 16.30 on osallistujien oltava määrätyllä maalialueella.

§ 7. Kilpailukokous:

Jokaisen osallistujan on oltava mukana kilpailukokouksessa klo 10.40. Tässä kokouksessa voidaan muutokset, selvennykset ja lisäykset näihin sääntöihin jakaa.

§ 8. Kilpailukortti:

Jokaisen joukkueen täytyy lunastaa kilpailukorttinsa ennen lähtölaukausta. Kaikki kilpailukortit on jätettävä punnituspaikalle kilpailun päätyttyä.. Jos joukkue ei ole jättänyt kilpailukorttiaan tai ei ole ilmoittautunut punnituspaikalla, voi tämä johtaa etsintöihin, jos tämä johtuu huolimattomuudesta saa hän vastata aiheutuneista kustannuksista.

§ 9. Kilpailualue:

Jokainen joukkue saa kartan johon on merkitty kilpailualue, lähtö- ja maalipaikka. Kilpailun aikana eivät osallistujat saa poistua kilpailualueelta ilmoittamatta siitä kilpailun tuomarille. Paikka vaihdettaessa kilpailualueella on luvallista poistua väliaikaisesti kilpailualueelta.

§ 10. Kalastustapa:

Kalastaminen saa tapahtua veneestä ja rannalta. Onginta, perhokalastus tai heittouistinkalastus. 1 vapa kalastajaa kohti. Varavapa saa olla mukana. Kilpailijoiden ja kesämökkien välisen etäisyyden pitää olla vähintään 50 m.

§ 11. Punnitustapa:

Saalis on vietävä punnitukseen heti maaliintulon jälkeen. Kalat punnitaan kokonaisina, t.s. perkaamattomina. Punnitus aloitetaan 2 tuntia ennen kilpailuajan päättymistä.

§ 12. Kilpailukalat:

Kilpailukalojen vähimmäiskoko on hauen osalta 60 cm ja ahvenen osalta 20 cm. Kala mitataan leuan kärjestä pyrstöevän uloimpaan päähän. Vähimmäiskokoa pienempiä kaloja ei hyväksytä.

§ 13. Vastuu:

Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. Jokaisen kilpailuun osallistujan on tunnettava nämä säännöt

§ 14. Valvonta:

Kilpailualueen valvonnan hoitavat valvontaveneet sekä valvojat. Kilpailuun osallistuvien on noudatettava valvojien ohjeita. Pelastusliivi on pakollinen.

§ 15. Kilpailun tuomaristo:

Kilpailun tuomaristo koostuu 3:sta kilpailun järjestäjän edustajasta.

§ 16. Protesti:

Protesti on jätettävä kirjallisesti tuomaristolle viimeistään 15 minuuttia tulosten julkistamisen jälkeen. Protestimaksu on 25 € joka palautetaan, jos protesti on oikeutettu.

§ 17. Kilpailukielto:

Osallistuja, joka ei noudata kohtia 6,7,8,9,10,11 ja 12, voi saada tuloksensa hylätyksi. Osallistuja, joka käyttäytyy sopimattomasti suljetaan pois kilpailusta. Tuomaristo päättää kuultuaan asianosaisia.

YHTEYSTIEDOT

Oravaisten Kalastusseura

Puheenjohtaja
Peter Stolpe
050-5689557

Kalastusluvat
Kjell Nybäck
050-5532189