Loading...
koti 2020-07-10T22:12:47+00:00

Oravaisten kalastusseura kiittää kaikkia osallistujia ja sponsoreita vuoden 2019 Hauenheittoon.

HAUEN-HEITON 2019 KILPAILUTULOKSET LÖYDÄT
TÄÄLTÄ

Kilpailualue

HAUEN-HEITON

KILPAILUALUE

Kilpailusäännöt

KILPAILUSÄÄNNÖT

§ 1. Kilpailun nimi:

Hauen-Heitto

§ 2. Kilpailun järjestäjä:

Oravaisten Kalastusseura

§ 3. Osallistumis oikeus:

Kilpailu on avoin kaikille siitä kiinnostuneille..

§ 4. Kilpailu:

Luokat: Singeli, Dubbeli tai joukkue. (Joukkueen on koostuttava vähintään 3:sta ja enintään 4:stä osallistujasta) Kilpailun voittaa joka luokassa suurimman yhteenlasketun painon haukea ja ahventa saaneet. Jos useammalla on sama määrä, voittaa hän tai se joukkue, jolla on painoltaan suurin kala. Jos vielä tämäkin on sama, voittaa hän tai se joukkue jonka osallistuja on nuorin. Catch&Release luokka on venejoukkue joka koostuu 1-4 osallistujasta. Kilpailun voittaa ne joiden 3 pisimmän hyväksytyn haukien yhteenlaskettu pituus on. Yksittäinen kilpailu: Ainoastaan painoltaan suurin hauki jokaiselta osallistujalta osallistuu yksittäiseen kilpailuun.

§ 5. Osallistumismaksu:

Osallistumismaksu on 20 € /osallistuja. Valtion kalastuskortti on pakollinen.

§ 6. Kilpailuaika:

Kilpailuaika on klo 11.00 – 16.00. Osallistujat eivät saa jättää lähtöpaikkaa ennen lähtölaukausta. Maaliin tultaessa klo 16.30 on osallistujien oltava määrätyllä maalialueella.

§ 7. Kilpailukokous:

Jokaisen osallistujan on oltava mukana kilpailukokouksessa klo 10.45. Tässä kokouksessa voidaan muutokset, selvennykset ja lisäykset näihin sääntöihin jakaa.

§ 8. Kilpailukortti:

Jokaisen joukkueen täytyy lunastaa kilpailukorttinsa ennen lähtölaukausta. Kaikki kilpailukortit on jätettävä punnituspaikalle kilpailun päätyttyä. Jos joukkue ei ole jättänyt kilpailukorttiaan tai ei ole ilmoittautunut punnituspaikalla, voi tämä johtaa etsintöihin, jos tämä johtuu huolimattomuudesta saa hän vastata aiheutuneista kustannuksista.

§ 9. Kilpailualue:

Jokainen joukkue saa kartan johon on merkitty kilpailualue, lähtö- ja maalipaikka. Kilpailun aikana eivät osallistujat saa poistua kilpailualueelta ilmoittamatta siitä kilpailun tuomarille. Paikka vaihdettaessa kilpailualueella on luvallista poistua väliaikaisesti kilpailualueelta.

§ 10. Kalastustapa:

Kalastaminen saa tapahtua veneestä ja rannalta. Onginta, perhokalastus tai heittouistinkalastus. 1 vapa kalastajaa kohti. Varavapa saa olla mukana. Kilpailijoiden ja kesämökkien välisen etäisyyden pitää olla vähintään 50 m.

§ 11. Punnitustapa:

Saalis on vietävä punnitukseen heti maaliintulon jälkeen. Kalat punnitaan kokonaisina, t.s. perkaamattomina. Punnitus aloitetaan 2 tuntia ennen kilpailuajan päättymistä.

§ 12. Kilpailukalat:

Kilpailukalojen minimimitat ovat hauelle 50 cm ja ahvenelle 20 cm. Kala mitataan leuankärjestä pyrstöevän ulommaiseen päähän. Alle minimimittaisia kaloja ei hyväksytä.

§ 13. Vastuu:

Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. Jokaisen kilpailuun osallistujan on tunnettava nämä säännöt./p>

§ 14. Valvonta:

Kilpailualueen valvonnan hoitavat valvontaveneet sekä valvojat. Kilpailuun osallistuvien on noudatettava valvojien ohjeita. Pelastusliivi on pakollinen.

§ 15. Kilpailun tuomaristo:

Kilpailun tuomaristo koostuu 3:sta kilpailun järjestäjän edustajasta.

§ 16. Protesti:

Protesti on jätettävä kirjallisesti tuomaristolle viimeistään 15 minuuttia tulosten julkistamisen jälkeen. Protestimaksu on 25 € joka palautetaan, jos protesti on oikeutettu.

§ 17. Kilpailukielto:

Osallistuja, joka ei noudata kohtia 6,7,8,9,10,11 ja 12, voi saada tuloksensa hylätyksi. Osallistuja, joka käyttäytyy sopimattomasti suljetaan pois kilpailusta. Tuomaristo päättää kuultuaan asianosaisia.

YHTEYSTIEDOT

Oravais Fiskargille r.f

Johtaja
Lars von Wendt
0500-722688

Kalastusluvat
Kjell Nybäck
050-5532189