Tusen tack till alla sponsorer och deltagare i Gädd-Kastet 2023! Vi tog rekord i deltagarantal i år, med 280 deltagare och 110 båtar!

Singel 1. plats: Bo Norrgård 17,866kg

Singel 2. Plats: Tanel Kruusma 10,16kg

Singel 3. Plats: Kjell Antus 8,506kg

Dubbel 1. Plats: Mattias Nilsson och Janne Nilsson 16,206kg

Dubbel 2. Plats: Alex Nylund och Viktor Andersson 11,56kg

Dubbel 3. Plats: Jorma Koivuniemi och Kim Myllymäki 11,406kg

Lag 1. Plats: Kim Granholm, Theo Granholm och Maximilian Flink 16,036kg

Lag 2. plats: Juha Hassel, Mika Rautiainen och Jukka Keskivinkka 13,606kg

Lag 3. Plats: Peter Achrén, Christoffer Achrén och Thomas Nylund 10,72kg

C&R 1. Plats: MMMA fishing; Matias Fant, Matias Kullbäck, Magnus Englund och Andreas Norrgård 272cm

C&R 2. Plats: Team Zero; Mathias Nybacka, Tommy Åkers och Ulf Burman 254cm

C&R 3. Plats: Mathias Nygård, Patric Hermans och Felicia Rosenberg 254cm

Längsta gädda: 111cm, Andreas Norrgård

Tyngsta gädda: 4,698kg, Henrik Stråka

Vinnaren av gissa laxen: Göran Westerlund

Barnens gäddkast vann Max.

Yngsta deltagaren: Julius Rintamäki, 4 år

Vinnaren av huvudpriset i lotteriet gick till Fredrik Herten. Han vann en elbåtmotor.

TÄVLINGSOMRÅDE

GÄDD-KASTETS

TÄVLINGSOMRÅDE

Tävlingsregler

TÄVLINGSREGLER

§ 1. Tävlingens namn:

GÄDD-KASTET

§ 2. Tävlingsarrangör:

Oravais Fiskargille

§ 3. Rätt att delta:

Tävlingen är öppen för alla intresserade.

§ 4. Tävlingen:

Klasser

Singel, Dubbel & Lag (ett lag skall bestå av 3 deltagare)
– Tävlingen vinns av den högsta sammanlagda vikten av gädda och abborre i varje klass.
– Om flera har samma vikt, vinner den eller det lag som har den största fisken (i vikt)
Om detta ännu är lika vinner den eller det lag vars deltagare är yngst.

Catch & Release (1–3 deltagare).
– Tävlingen vinns av den eller det lag som har den längsta längden av den sammanlagda längden av de 3 längsta gäddorna som räknas.
– Om fler lag har samma längd, vinner det lag som har den längsta fisken. Om båda lagen har samma längd på toppfisken vinner det lag som har längst andra fisk. Om detta ännu är lika vinner det lag vars deltagare är yngst.

Antalet personer i båten får ej överstiga den klass som båtlaget tävlar i även om dessa inte deltar i tävlingen (undantag barn under 10 år).

Singel 1 person, Dubbel 2 personer, Lag 3 personer och för Catch & Release 3 personer.

Individuell tävling:
– Endast största gädda (i vikt) (Catch & Release i längd) från varje deltagare som deltar i den individuella tävlingen.

§ 5. Deltagaravgift:

Deltagaravgiften är 20 € / deltagare. Statens fiskekort är obiligatoriskt

§ 6. Tävlingstid:

Tävlingen pågår från kl. 11.00–16.00. Deltagarna får inte lämna den angivna startplatsen före startskottet, gäller även förflyttning med bil. Förflyttning från tävlingsområdet till mål 30 min. Vid målgång, kl. 16.30 skall deltagarna vara på det angivna målområdet.

§ 7. Tävlingsmöte:

Varje deltagare ska delta i tävlingsmöte kl 10.40. Vid detta möte kan ändringar, förtydliganden och tillägg till dessa regler delas ut

§ 8. Tävlingskort:

Varje lag måste kvittera ut sitt tävlingskort före start. Alla tävlingskort måste vara inlämnade vid invägningsplatsen efter tävlingens slut. Om laget ej återlämnat tävlingskortet eller anmälts sig till invägningsplatsen, kan detta förosaka en eftersökning, är detta p.g.a slarv får han stå för kostnader som uppkommer.

§ 9. Tävlingsområde:

Varje lag får en karta över tävlingsomrdet där start och mål är utmärkt. Om man av någon orsak avslutar tävlingen och avlägsnar sig från tävlingsområdet så skall detta anmälas till tävlingsdomaren. Förflyttar man sig från ett ställe till ett annat ställe på tävlingsområdet så är det tillåtet att avlägsna sig från tävlingsområdet.

§ 10. Fiskesätt:

Fiske får ske från båt och land. Mete, fluga eller spinnfiske. Ett spö per deltagare. Reservspö får finnas. Avstånd mellan tävlande och sommarstugor får inte understiga 50 meter. Användningen av live-ekolodteknologi (“Livescope”) är förbjudet.

§ 11. Invägning:

Fångsten skall föras till invägningen direkt vid målgång. Fisken vägs hel, dvs. Orensad. Invägning startar 2 timmar före tävlingens slut.

§ 12. Tävlingsfisk:

Tävlingsfiskarnas minimimått är 50 cm gädda och 25 cm abborre. Fisken mäts från käkspetsen till stjärtfenans yttre ände avrundat ner till hela centimeter. Fisk under minimimått godkänns inte.

§ 13. Ansvar:

Varje tävlande delta i tävlingen på eget ansvar. Varje tävlingsdeltagare ska känna till dessa regler.

§ 14. Övervakning:

Övervakningen av tävlingsområdet sköts av övervakningsbåtar samt kontrollanter. Tävlanden som misstänks för fusk eller fiske utanför tävlingsområdet skall anmälas till tävlingsövervakaren, för att detta ska godkännas krävs bildbevis eller dylikt för att verifiera överträdelsen. Tävlingsdeltagarna måste följa övervakarens direktiv. Flytväst är obligatorisk.

§ 15. Tävlingsjury:

Tävlingsjuryn består av 3 representanter från arrangörerna.

§ 16. Protest:

Protest inlämnas skriftligt till juryn senast vid målgång 16:30. Tävlingsjuryns beslut kan inte överklagas.

§ 17. Avstängning:

Deltagare som bryter mot §4, §6, §7, §8, §9, §10, §11 eller §12 kan få sina resultat förkastade. Uppträder deltagare olämpligt utesluts han/hon ur tävlingen. Beslut av tävlingsjuryn efter att ha hört de berörda.

KONTAKTUPPGIFTER

Oravais Fiskargille r.f

Ordförande
Peter Stolpe
050-5689557

Fiskekort
Kjell Nybäck
050-5532189