Pricka in årets höjdpunkt i kalendern:
Gäddkastet går av stapeln 3.9.2022 kl.11!

Tusen tack till alla deltagare i och sponsorer till Gäddkastet 2021. Trots corona var evenemanget en succé! I år hade vi 209 deltagare i 88 båtar.

Singel 1. plats: Juha Kupila 14,48kg

Singel 2. Plats: Lars von Wendt 8,56kg

Singel 3. Plats: Johan Sandberg 5,72kg

Dubbel 1. Plats: Henry Stråka och Patric Vesterlund 41,22kg

Dubbel 2. Plats: Jonas Holmkvist och Johnny Granholm 37,04kg

Dubbel 3. Plats: Kjell Antus och Ralf Dahlin 31,64kg

Lag 1. Plats: Björklund Mikael, Björklund Rasmus och Peter Stolpe 30,36kg

Lag 2. Plats: Asko Kokkinen, Pekka Ala-Viitala och Keijo Lehtonen 22,18kg

Lag 3. Plats: Tommy Södergård, Axel Södergård och Sebastian Nyström 21,72kg

C&R 1. Plats: Karvat Kråokan – Robert Långnabba,  Marcus Kullström och Ben-Olof Pitkäkangas. 264cm

C&R 2. Plats: Team Pinkkipossu – Kevin Ström och Rami Kankaanpää. 233cm

C&R 3. Plats: MMA Fishing – Matias Fant, Andreas Norrgård och Magnus Englund. 225cm

Största Gädda: Janne Nilsson 6,34kg

Längsta gädda i Catch and Release: Robert Långnabba 91cm

Yngsta deltagaren var Frans Lundqvist, 4 år från Oravais.

Oravais fiskargille tackar alla som deltog i Spinnfiske-FM samt SVK:s mästerskap!

Tävlingsresultaten från tävlingarna hittar du HÄR

1. plats i FM i spinnfiske

2. plats i FM i spinnfiske

3. plats i FM i spinnfiske

1. Plats i FM i spinnfiske lag

2. Plats i FM i spinnfiske lag

3. Plats i FM i spinnfiske lag

Oravais fiskargille tackar alla deltagare och sponsorer som deltog i Gädd-kastet 2020!

Tävlingsresultat 2020 för Gädd-Kastet hittar du HÄR

TÄVLINGSOMRÅDE

GÄDD-KASTETS

TÄVLINGSOMRÅDE

Tävlingsregler

TÄVLINGSREGLER

§ 1. Tävlingens namn:

GÄDD-KASTET

§ 2. Tävlingsarrangör:

Oravais Fiskargille

§ 3. Rätt att delta:

Tävlingen är öppen för alla intresserade.

§ 4. Tävlingen:

Klasser: Singel, Dubber, Lag (ett lag skall bestå av minst 3 och högst 4 deltagare) samt Catch & Release. Tävlingen vinns av den högsta sammanlagda vikten av gädda och abborre i varje klass.

Om flera har samma vikt, vinner den eller det lag som har den största fisken (i vikt) Om detta ännu är lika vinner den eller det lag vars deltagare är yngst. Klassen Catch & Release är en klass där ett båtlag består av 1-4 deltagare. Tävlingen vinns av dem som har den längsta längden av den sammanlagda längden av de 3 längsta gäddorna som räknas.

Individuell tävling:  

Endast största gädda (i vikt) (catch & release i längd) från varje deltagare som deltar i den individuella tävlingen.

§ 5. Deltagaravgift:

Deltagaravgiften är 20 € / deltagare. Statens fiskekort är obiligatoriskt

§ 6. Tävlingstid:

Tävlingen pågår från kl: 11.00 – 16.00. Deltagarna får inte lämna den angivna startplatsen före startskottet. Förflyttning från tävlingsområdet till mål 30 min. Vid målgång, kl 16.30 skall deltagarna vara på dett angivna målområdet.

§ 7. Tävlingsmöte:

Varje deltagare ska delta i tävlingsmöte kl 10.45. Vid detta möte kan ändringar, förtydliganden och tillägg till dessa regler delas ut

§ 8. Tävlingskort:

Varje lag måste kvittera ut sitt tävlingskort före start. Alla tävlingskort måste vara inlämnade vid invägningsplatsen efter tävlingens slut. Om laget ej återlämnat tävlingskortet eller anmälts sig till invägningsplatsen, kan detta förosaka en eftersökning, är detta p.g.a slarv får han stå för kostnader som uppkommer.

§ 9. Tävlingsområde:

Varje lag får en karta över tävlingsomrdet där start och mål är utmärkt. Om man av någon orsak avslutar tävlingen och avlägsnar sig från tävlingsområdet så skall detta anmälas till tävlingsdomaren. Förflyttar man sig från ett ställe till ett annat ställe på tävlingsområdet så är det tillåtet att avlägsna sig från tävlingsområdet.

§ 10. Fiskesätt:

Fiske får ske från båt och land. Mete, fluga eller spinnfiske. 1 spö per deltagare. Reservspö får finnas. Avstånd mellan tävlande och sommarstugor får inte understiga 50 meter.

§ 11. Invägning:

Fångsten skall föras till invägningen direkt vid målgång. Fisken vägs hel, dvs. Orensad. Invägning startar 2 timmar före tävlingens slut.

§ 12. Tävlingsfisk:

Tävlingsfiskarnas minimimått är 50 cm gädda och 20 cm abborre. Fisken mäts från käkspetsen till stjärtfenans yttre ände. Fisk under minimimått godkänns inte.

§ 13. Ansvar:

Varje tävlande delta i tävlingen på eget ansvar. Varje tävlingsdeltagare ska känna till dessa regler.

§ 14. Övervakning:

Övervakningen av tävlingsområdet sköts av övervakningsbåtar samt kontrollanter. Tävlingsdeltagarna måste följa övervakarens direktiv. Flytväst är obiligatorisk.

§ 15. Tävlingsjury:

Tävlingsjuryn består av 3 representanter från arrangörerna.

§ 16. Protest:

Protest inlämnas skriftligt till juryns senast 15 minuter efter att resultaten givits. Protestavgiften är 25€ som återbetalas om rotesten är befogad. Tävlingsjuryns beslut kan inte överklagas.

§ 17. Avstängning:

Deltagare som bryter mot 6,7,8,9,10,11 eller § 12 kan få sina resultat förkastade. Uppträder deltagare olämpligt utesluts han/hon ur tävlingen. Beslut av tävlingsjuryn efter att ha hört de berörda.

KONTAKTUPPGIFTER

Oravais Fiskargille r.f

Ordförande
Peter Stolpe
050-5689557

Fiskekort
Kjell Nybäck
050-5532189