Nytt för i år! SOMMARKASTET!

Catch and release gäddfiske-tävling i Oravais. Lördagen 29.06.2024 går starten klockan 9:00 och tävlingen pågår till 18:00.
Anmälan sker elektroniskt och stänger 23.06.2024 klockan 21:00!
Om något är oklart, ta kontakt!
OBS! Kom ihåg att hämta ut mätbrädet före kl 08:40 på tävlingsdagen!
Mvh Mathias
Service Order Form (#3) (#7)

Om betalningsmetoden inte passar kontakta: mathiasnygard98@gmail.com

TÄVLINGSOMRÅDE

SOMMARKASTETS

TÄVLINGSOMRÅDE

Tävlingsregler

TÄVLINGSREGLER

§ 1. Tävlingens namn:

SOMMARKASTET

§ 2. Tävlingsarrangör:

Oravais Fiskargille

§ 3. Rätt att delta:

Tävlingen är öppen för alla intresserade.

§ 4. Tävlingen:

Klasser:
Catch & Release lagtävling (1–3 deltagare).
– Tävlingen vinns av det båtlag som har den högsta totalen av den sammanlagda
längden av de tre (3) längsta gäddorna som räknas.
– Om fler lag har samma längd, vinner det lag som har den längsta fisken. Om båda lagen har samma längd på toppfisken vinner det lag som har längst andra fisk. Om detta ännu är lika utses vinnaren genom lottdragning.
– Antalet personer i båten får ej överstiga maximala deltagarantalet även om dessa inte fiskar.
Individuell tävling:
– Längsta gäddan från varje deltagare som deltar, tävlas individuellt även inom båtlaget.

§ 5. Deltagaravgift:

Deltagaravgiften är 20 € / deltagare. Statens fiskekort är obiligatoriskt

§ 6. Tävlingstid:

Tävlingen pågår från kl. 09.00–18.00. Start sker med båt från det angivna startområdet
och deltagarna får inte lämna platsen före startskottet. Förflyttning från tävlingsområdet
till målområdet 30 min. Vid målgång, senast kl. 18.30 skall deltagarna vara på det angivna
målområdet. Alla fiskar skall vara anmälda senast 18:15.

§ 7. Tävlingsmöte:

Varje deltagare ska delta i tävlingsmöte kl. 08.40. Vid detta möte kan ändringar,
förtydliganden och tillägg till dessa regler delas ut.

§ 8. Tävlingskort:

Varje lag måste kvittera ut sitt tävlingskort och mätbräda före start. Alla mätbrädor måste
vara inlämnade vid anmälningsplatsen efter tävlingens slut. Om laget ej återlämnat mätbrädan, kan detta förorsaka en eftersökning, är detta p.g.a. slarv får han stå för kostnader som uppkommer.
Borttappade mätbrädor medför straffavgift 50€.

§ 9. Tävlingsområde:

Varje lag får en karta över tävlingsområdet där start och mål är utmärkt. Om man av
någon orsak avslutar tävlingen och avlägsnar sig från tävlingsområdet så skall detta
anmälas till tävlingsdomaren. Förflyttningar får endast ske med båt.

§ 10. Fiskesätt:

Fiske får endast ske från båt, alla lagmedlemmar i samma båt. Fluga eller spinnfiskespö
tillåtna. Ett spö per deltagare men reservspö får finnas. Avstånd mellan tävlande och
sommarstugor får inte understiga 50 meter. Användningen av live-ekolodteknologi
(“Livescope”) är förbjudet. Fisken skall behandlas varsamt och returneras till havet
oskadd. Om en fisk är klart för liten kan den avkrokas i vattnet för att undvika att orsaka
fiskens onödig skada.

§ 11. Anmälan:

Endast de tre (3) största fiskarna skall anmälas före kl. 18:15. Lagmedlemmen som fångat
den största fisken skall namnges för den individuella tävlingen.

§ 12. Tävlingsfisk:

Tävlingsfiskarnas minimimått är 60 cm, endast gädda godkänns. Fisken mäts från
käkspetsen till stjärtfenans yttre ände avrundat ner till hela centimeter. Fiskens högra
sida mot mätbrädet så att den vänstra sidan syns på bilden. Fiskens käke samt stjärtfena
bör vara tydliga. Hela mätbrädet samt mätbrädets nummer och andra märkningar bör
bara synliga på bilden. Fisk under minimimått eller med otydliga bilder godkänns inte.
Tävlingsarrangörerna behåller rätten att förkasta bilder eller att korrigera fiskens längd
om något är otydligt i bilderna.

§ 13. Ansvar:

Varje tävlande delta i tävlingen på eget ansvar. Varje tävlingsdeltagare ska känna till dessa regler.

§ 14. Övervakning:

Övervakningen av tävlingsområdet sköts av övervakningsbåtar samt kontrollanter.
Tävlanden som misstänks för fusk eller fiske utanför tävlingsområdet skall anmälas till
tävlingsövervakaren, för att detta ska godkännas krävs bildbevis eller dylikt för att
verifiera överträdelsen. Tävlingsdeltagarna måste följa övervakarens direktiv. Flytväst är
obligatorisk.

§ 15. Tävlingsjury:

Tävlingsjuryn består av 3 representanter från arrangörerna.

§ 16. Protest:

Protest inlämnas skriftligt till juryn senast vid målgång 18:30 som tar ställning före
prisutdelning. Tävlingsjuryns beslut kan inte överklagas.

§ 17. Avstängning:

Deltagare som bryter mot §4–12 kan få sina resultat förkastade. Uppträder deltagare
olämpligt utesluts han/hon ur tävlingen. Beslut av tävlingsjuryn efter att ha hört de
berörda.

KONTAKTUPPGIFTER

Oravais Fiskargille r.f

Ordförande
Peter Stolpe
050-5689557

Fiskekort
Kjell Nybäck
050-5532189